28 februari 2022
Omsorg & hjälp

Socialförvaltningen öppnar verksamheter igen

Dag- och fritidsverksamheten för äldre, aktivitetssamordnarnas och IT-Fixarens aktiviteter samt Trygg hemgång öppnar upp igen måndagen den 14 mars. Verksamheterna har varit stängda sedan i mitten av januari i år till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att minska risken för smittspridning av covid-19.

De flesta åtgärderna mot covid-19 upphörde den 9 februari 2022. Dag- och fritidsverksamheten för äldre, aktivitetssamordnarnas och IT-Fixarens aktiviteter, samt Trygg hemgång var fortsatt stängda, då stor sjukfrånvaro bland förvaltningens personal gjorde att de behövdes för att säkra förvaltningens grunduppdrag.