8 februari 2022
Omsorg & hjälp

Träffpunkter för äldre får öppnas igen

Kommunen har beslutat att träffpunkter för äldre får öppnas igen från och med den 9 februari.

Falköpings kommun har två träffpunkter för äldre, Träffpunkt Centrum och Träffpunkt Ranten. Kommunen hyr lokalen, men verksamheten bedrivs av frivilligföreningar, som självständigt beslutar om verksamhetens öppettider och inriktning.

Eftersom träffpunkterna drivs av föreningar måste varje förening fatta beslut om de önskar öppna träffpunkten och i vilken omfattning. Kommunens beslut möjliggör enbart öppnandet.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.