11 januari 2022
Omsorg & hjälp

Socialförvaltningen stänger flera verksamheter

Socialförvaltningen stänger flera verksamheter från och med tisdagen den 11 januari. Det görs dels för att frigöra personal för att kunna arbeta inom andra verksamheter, dels för att minska smittspridningen i samhället.

Följande verksamheter stängs/pausas från och med den 11 januari:

  • Dagverksamhet för äldre
  • Äldreomsorgens fritidsverksamhet
  • Träffpunkter för äldre
  • Trygg hemgång
  • Aktivitetssamordnarnas aktiviteter
  • IT-Fixare
  • Ung omsorg

Bakgrund till beslutet

Sedan ett par veckor tillbaka har socialförvaltningen ett mycket stort personalbortfall till följd av sjukdom och vård av barn. Frånvaron beror både på covid-19 och andra sjukdomar, så som förkylningar, influensa och vinterkräksjuka.

Frånvaron är i nuläget så stor att förvaltningen har svårt att genomföra de insatser som krävs för att enskilda ska få det stöd och den hjälp som de har behov av.

I förvaltningens pandemiplan anges att vissa verksamheter som dagverksamheten, fritidsverksamheten, trygg hemgång med flera kan pausas om sjukfrånvaron bland personalen på förvaltningen blir för stor och personal behöver frigöras för att kunna arbeta med andra arbetsuppgifter.

Förvaltningen ser nu att det finns behov av att stänga vissa verksamheter för att kunna säkra verksamheten inom hemtjänsten samt på särskilda boenden för äldre.

Träffpunkterna, aktivitetssamordnarnas aktiviteter och Ung omsorgs fysiska besök pausas för att minska smittspridningen i samhället och inte för att använda personalen i annan verksamhet. Ung omsorg får genomföra sin verksamhet på distans, på liknande sätt som tidigare under pandemin.