10 januari 2022
Omsorg & hjälp

Vi vädjar om att avstå från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

På grund av den höga smittspridningen av covid-19 i samhället gör vi nu en avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden.

Detta är inte ett besöksförbud men en vädjan till dig som planerar besök hos en anhörig på boende.

Tillsammans minskar vi risken för smitta – var rädd om dig och andra.