20 december 2021
Omsorg & hjälp

Nya färdtjänsttaxor från den 10 januari

Från och med den 10 januari gäller nya färdtjänsttaxor. Färdtjänst är en komplement till kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt lagen om färdtjänst. Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Vad kostar en färdtjänstresa?

Enkel resa inom

Vuxen

Ungdom

En zon

66 kr

50 kr

Två zoner

116 kr

87 kr

Tre zoner

166 kr

125 kr

Fyra zoner

265 kr

199 kr

Fem zoner

364 kr

273 kr

Sex zoner

463 kr

347 kr

Sju zoner

562 kr

422 kr

Åtta zoner eller flera

661 kr

496 kr