20 december 2021
Omsorg & hjälp

Besöksregler på äldreboende gäller tills vidare

Vi får många frågor om besöksreglerna på äldreboende fortfarande gäller. För att skapa goda förutsättningar så att de som bor på särskilda boenden för äldre kan ta emot besök på ett säkert sätt och minska risken för smittspridning gäller besöksreglerna tills vidare. Här kommer en påminnelse om vilka regler som gäller!

Fortsätt ta ansvar

Det pågår fortfarande en pandemi och det är av stor vikt att skydda de som bor på äldreboende från sjukdomen covid-19. Det är därför viktigt att var och en tar ansvar och visar hänsyn till sin närstående och andra som bor på boendet genom att följa myndigheternas rekommendationer och kommunens rutiner. Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19, tillsammans kan vi bromsa smittan!

Du som är ovaccinerad

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska du som är vuxen och ännu inte vaccinerat dig mot covid- 19 även fortsättningsvis hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Vad gäller vid ett besök?

Brukaren och du som besöker ska båda vara friska. Besökare ska stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär.

När du gör ett besök hos din närstående ska du:

  • Ta kontakt med personal på avdelningen i god tid för att planera datum och tid för besök. Det är av största vikt för att enhetschef ska kunna ta kontakt med dig vid bekräftad smitta då du kan komma att ingå i en smittspårning.
  • Hålla minst en armlängds avstånd till personal och andra brukare på boendet, till exempel i korridoren. Enheten erbjuder munskydd.
  • Hålla god handhygien inför, under och efter besök. Handdesinfektion finns innanför besöksentrén. Hosta och nys i armvecket.
  • Enbart vistas i din närståendes lägenhet. Det är inte tillåtet att vistas i gemensamhetsutrymmen såsom matsal, allrum och offentliga toaletter.

Vid bekräftad smitta på boendet

Vid bekräftad smitta på boendet avråds besök. De som har bokat besök kommer då att kontaktas av enhetschef eller personal. Besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott.

Tack för visad förståelse!

Vi hoppas att du har förståelse för de begränsningar som vi måste göra för att minska risken för smittspridning. När vi hjälps åt kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att minimera riskerna samtidigt som vi skapar en meningsfull tillvaro på våra boenden.