25 november 2021
Omsorg & hjälp

Ett lyft för Esrefa och Oscar och för Falköpings kommun

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning för att stärka kompetensen hos personal inom vård och omsorg om äldre. Falköpings kommun sökte statsbidraget för 2021 för att ge undersköterskor och första linjens chefer möjlighet att vidareutbilda sig inom sitt yrke på arbetstid. Två som tagit chansen är Esrefa Puskar och Oscar Persson. De har studerat på halvtid på yrkeshögskoleutbildning sedan augusti i år.

esrefa oscar

Esrefa Puskar och Oscar Persson

Esrefa kom till Sverige 2008 från Bosnien. Hon läste först SFI och efter praktik inom omsorgen kände hon att vårdyrket var något hon verkligen ville arbeta med, och att det fanns möjlighet att utvecklas. Hon gick omvårdnadsprogrammet på Lärcenter och arbetade sedan som vikarie inom omsorgen, och fick en efterlängtad fast tjänst i Falköpings kommun 2017.

– Mitt arbete får mig att känna att jag bidrar till att jag gör skillnad för någon varje dag, säger Esrefa. Även om det är stundtals ganska stressigt och man kanske inte alltid räcker till, så är det så utvecklande att jobba med människor.

Nu arbetar Esrefa som undersköterska på Sankt Olofsgatan 11 och trivs jättebra. När chefen informerade om den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet, så ansökte hon och blev antagen till att studera till äldrespecialiserad undersköterska. Nu studerar hon 50 procent av sin arbetstid och med bibehållen lön.

– Det är ju egentligen sånt man bara kan drömma om och jag är så tacksam för den här möjligheten, säger Esrefa. Utbildningen är mycket lärorik och med god självdisciplin går det få ihop både arbete, studier och familj.

Äldreomsorgslyftet fungerar på det sättet att medarbetaren går på utbildning under betald arbetstid och utbildning varvas med arbete. I satsningen ges arbetsgivaren möjlighet till statlig ersättning för lönekostnaden för den del av arbetstiden som utgörs av studier.

Satsning på yrkeshögskoleutbildning

Falköpings kommun har bland annat valt att använda det statliga bidraget i Äldreomsorgslyftet till utbildning inom ramen för yrkeshögskolan. Det innebär att de som redan har en undersköterskeutbildning kan studera specialistkompetens.

Den här satsningen har gjort det möjligt för 20 medarbetare i kommunen, som arbetar på särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten, att studera till specialistundersköterskor på Skövde Yrkeshögskola. Det är inom områdena demens, äldre, välfärdsteknologi, palliativ vård och handledning. Alla medarbetare som arbetar på särskilda boende för äldre och inom hemtjänsten i kommunen, samt hos privata utförare inom hemtjänst, fick under våren 2021 information om möjligheten att studera halvtid och arbeta halvtid av sin tjänst med full lön. De som var intresserade fick sedan själva söka in till utbildningarna på yrkeshögskolan. Utbildningarna har riksintag, vilket innebär att det är de sökandes betyg har avgjort om de fått en plats på utbildningen. Även de som hade påbörjat en utbildning sedan tidigare, fick också del av satsningen.

Demenssjukdomar blir allt vanligare

En av de som sökte till specialistutbildning var Oscar Persson. Han invandrade hit till Falköping från Småland 2012 och var utbildad anläggningsarbetare. Det fanns då inte så mycket jobb och han provade istället praktik inom vården. Han trodde till början inte alls det var något för honom, eftersom han inte arbetat med människor på det sättet tidigare. Men praktiken gjorde att han fastnade och skolade om sig på omvårdnadsprogrammet med inriktning akutsjukvård.

– Det här arbetet gör att man blir bra på det sociala samspelet, säger Oscar. Det tillhör rollen att man blir trygg med, och bra på att möta, bemöta och förstå människor.

Efter en tids arbete på akutmottagningen i Lidköping sökte han sig vidare till äldreomsorgen i Falköping, här fick han snart en fast tjänst och nu arbetar han på Tåstorps demenscentrum. Arbetet har gjort att hans intresse för demenssjukdomar har växt och nu läser han yrkeshögskoleutbildningen demensspecialiserad undersköterska.

– Demenssjukdomar blir allt vanligare och det behövs kompetens för detta i framtiden, säger Oscar. Det här en fantastisk förmån och det fungerar extra bra att studera när man har en fot kvar i verksamheten, eftersom jag kan prova mina nya kunskaper direkt.

600 medarbetare har fått del av satsningen

Utöver yrkeshögskoleutbildningarna har över 600 medarbetare fått ta del av satsningen under 2021, genom kompetensutveckling inom bland annat demens, etik, bemötande och kommunikation, psykiatri, skydd och säkerhet, handledarutbildning, samt vård och bemötande av äldre med psykiatriska diagnoser.

Under december månad kommer riksdagen att fatta beslut om kommunerna får ytterligare medel för 2022.