20 oktober 2021
Omsorg & hjälp

Receptionerna för stöd och försörjning samt socialförvaltningen flyttar

Snart flyttar både receptionen för stöd och försörjning och socialförvaltningens reception från sin nuvarande adress på Odengatan 22. Först flyttar receptionen för stöd och försörjning till Dotorpsgatan 15 D måndagen den 1 november. Två veckor efter, måndagen den 15 november, flyttar socialförvaltningens reception till Ranliden på Daléngatan 4 B.

Till vänster i bild är den nya receptionen för stöd och försörjning på Dotorpsgatan 15 D och till höger är den nya receptionen för socialförvaltningen på Daléngatan 4 B.

Reception för stöd och försörjning

Om du har ett ärende som gäller ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) gäller från och med måndag 1 november följande:

Besöksadress: Dotorpsgatan 15 D
Telefonnummer: 0515-88 73 00
E-postadress: sof@falkoping.se

Socialförvaltningens reception

För övriga ärenden inom socialtjänstens område gäller från och med den 15 november följande:

Besöksadress: Ranliden, Daléngatan 4 B
Telefonnummer: 0515-88 53 20
E-postadress: ifo@falkoping.se