24 september 2021
Omsorg & hjälp

65-plussare i fokus för nytt projekt

Två nyanställda aktivtetssamordnare och en IT-fixare får uppdraget att arbeta med ett helt nytt projekt i kommunen. Ett projekt som ska skapa möjligheter för social gemenskap och aktiviteter, men också öka den digitala delaktigheten och kompetensen för kommunens alla 65-plussare.

Hoger Chalabi, Ulrika Bondesson och Veronika Fogelberg

Hoger Chalabi, Ulrika Bondesson och Veronika Fogelberg

Under pandemin har det blivit ännu tydligare att både social gemenskap, fysisk aktivitet och digital delaktighet och kompetens är några viktiga grundbultar för god hälsa hos oss alla, både fysisk och psykisk. Digitaliseringen i samhället ökar för varje dag, vilket kräver kunskaper hos oss användare. All utrustning och apparater i våra hem och ute i samhället är digitaliserade, och för den som inte riktigt känner sig hemma i detta, är det lätt att hamna utanför.

Aktivt liv i Falköping

Falköpings kommun har startat ett nytt projekt som är en del i regeringens särskilda satsning på god vård av äldre. Kommunen har i detta genomfört en enkätundersökning bland seniorer över 65 år i kommunen för att identifiera vilka aktviteter och intressen de önskar och behöver. Enkäten ställde enkelt frågan om vad det finns för behov för att leva ett aktivt liv i Falköping.

Nyanställda aktivitetssamordnarna i projektet Veronika Fogelberg och Ulrika Bondesson, har börjat sitt arbete med att sammanställa enkäten och identifierat önskemål och behov som finns hos 65-plussare i Falköpings kommun. Det handlar bland annat om sociala
mötesplatser, aktiviteter av olika slag och ett stort behov av IT-stöd. Nästa steg i arbetet blir att knyta kontakter och utveckla samverkan med föreningar, studieförbund, näringsliv och andra verksamheter för att samordna aktiviteter som redan finns, men också skapa nya.

Aktiviteterna handlar om både fysisk aktivitet men också kulturaktitviteter som kommer anordnas i hela kommunen, i landsbygdsorterna och staden. Det kommer finnas aktiviteter hela veckan och på olika tider på dagen.

Vi gör det här tillsammans med 65-plussarna, vi lyssnar in deras önskemål
och anordnar eller lyfter fram olika aktiviteter, säger Veronika Fogelberg. Vi vill
inspirera till en aktiv fritid som väcker nyfikenhet att prova något nytt.

IT-support i hemmet

Den andra delen i projektet är att erbjuda 65-plussare enklare IT-supporttjänster i hemmet. Hoger Chalabi har anställts som IT-fixare, det är en helt ny service som ska vägleda och hjälpa 65-plussare att komma igång och använda olika digitala tjänster i dator, mobil, surfplattor och TV. Hoger är ett känt ansikte för många äldre, han har arbetat inom socialförvaltningen i många år, bland annat i nattpatrullen och med trygghetslarm. I det arbetet har han sett hur behovet av IT-support i stort ökar bland äldre.

Det här är ett sätt att också öka kunskapen kring digitala tjänster och kommunikationsverktyg, som är viktigt för delaktigheten i samhället och social gemenskap, säger Hoger Chalabi. Det är avgörande att det hela är genom hembesök, att få hjälp med sitt enskilda ärende och få möjlighet att ställa frågor.

IT-support i hemmet kommer att kunna bokas via telefon måndag-fredag klockan 8.00-16.00. IT-fixaren arbetar måndag–onsdag och ringer tillbaka på sin telefontid klockan 8.00-9.00 för att boka in en lämplig tid för hembesök. IT-fixaren kommer också anordna IT-aktiviteter tillsammans med aktivitetssamordnarna. Information om aktiviteter och kontaktuppgifter till aktivitetssamordnarna och IT-fixaren kommer finnas på kommunens webbplats, Instagram, Facebook, anslagstavlor och informationsblad vid vanliga mötesplatser som bibliotek och vårdcentraler.

Informationsträff i slutet av september

Hela projektet är precis i uppstarten och onsdag 29 september klockan 10.00 bjuder aktivitetssamordnarna och IT-fixaren in till informationsträff i Amfiteatern i Plantis. Det blir information om projektet, tipspromenad och fika för alla som är intresserade.

Vi ser framemot att möta alla och starta upp en mängd olika aktiviteter, säger Ulrika Bondesson. Det ska finnas något för alla sinnen, det handlar om både fysisk aktivitet och andra intresesen, men också om att träffa andra, en social
gemenskap som är så viktig för hälsan.

Projektet finansieras av statsbidrag och ska till en början pågå i ett år för att sedan
utvärderas inför eventuell förlängning.