20 september 2021
Servicemeddelande

Enheten för stöd och försörjning byter telefonnummer

Har du kontakt med enheten Stöd och försörjning? Från och med 27 september byter de växel och får ett nytt telefonnummer
Det nya telefonnummret blir 0515-88 73 00