20 augusti 2021
Omsorg & hjälp

Hur kan du hjälpa ditt barn vid en separation?

I höst erbjuder kommunen en kurs för föräldrar som har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. Det kommer även starta en gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar. Syftet är att barnet ska få ett eget forum där de kan prata om sina tankar och känslor.

Barn I Föräldrars Fokus - en kurs för föräldrar som har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn

Syftet med kursen Barn i Föräldrars Fokus är att synliggöra barns behov och situation genom att arbeta med frågan: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Kursen:

  • vänder sig till föräldrar som bor i kommunerna Falköping och Tidaholm.
  • består av 3-4 gruppträffar á två timmar och hålls på torsdagar klockan 15-17.
  • är frivillig, kostnadsfri och fika ingår.

Kommande kursstarter

Nästa kurs startar under hösten 2021.

Information och anmälan

För mer information och anmälan kontakta familjerådgivningen på 0515-88 62 59 eller mejla familjeradgivningen@falkoping.se.

Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag klockan 08.30-09.30.

Skilda världar - en gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar

Syftet är att barnet ska få ett eget forum där de får uttrycka sina egna tankar och känslor kring hur det är att vara barn till föräldrar som är skilda. I gruppen får barnen möjlighet att prata om sina upplevelser kring skilsmässan och känna att de inte är ensamma.

  • Vi erbjuder gruppverksamhet för barn från 6 år.
  • Vi träffas 10 gånger per termin, 2 timmar per tillfälle där vi går igenom olika teman tillsammans.
  • Barnen erbjuds mellanmål vid varje tillfälle.
  • Grupptillfällena är kostnadsfria.
  • Vi arbetar under sekretess.
  • Gruppen träffas på Ällagatan 21 C Falköping.

Kommande kursstarter

Nästa gruppverksamhet startar under hösten 2021.

Information och anmälan

För mer information och anmälan kontakta oss på 0515-88 53 20 eller mejla ifo@falkoping.se

Telefontider:
Måndag-torsdag klockan 07.30-12.00, 13.00-16.15
Fredag klockan 07.30-12.00