2 juli 2021
Omsorg & hjälp

Felaktiga fakturor från socialförvaltningen

Det har tyvärr inträffat ett fel vid faktureringen från socialförvaltningen under vecka 26. Du som har fått en faktura gällande omsorg med förfallodatum 2021-07-30, för avgifter som avser till exempel hemtjänst, trygghetslarm, hyra och matdistribution, kommer få en ny faktura inom kort. Den nya fakturan skickas den 6 juli och ersätter den faktura som du fick under vecka 26.

Har du redan betalat den första fakturan så kontakta ekonomihandläggare på Biståndsenheten så hjälper vi dig med detta. Det kan vara många som ringer samtidigt så det kan uppstå lite väntetid när du ringer. Om det är lång väntetid ber vi dig att prova ringa oss en stund senare i stället.

Vi beklagar att detta har inträffat och vi kommer hjälpa dig så att det blir rätt!