24 maj 2021
Omsorg & hjälp

Efter renovering: Frökindsgården blir ett renodlat äldreboende och Elvagården ett renodlat demensboende

Frökindsgården och Elvagården 

Till vänster i bild är Elvagårdens äldreboende i Vartofta och till höger är Frökindsgårdens äldreboende i Kinnarp.

På socialnämndens sammanträde 2021-05-19 beslutade nämnden att Frökindsgården blir ett renodlat äldreboende när ombyggnationen är genomförd och Elvagården blir ett renodlat demensboende med 15 platser.

Socialnämnden har tidigare tagit beslut om att Frökindsgårdens äldreboende i Kinnarp ska renoveras i de delar som inte lever upp till krav på boende- och arbetsmiljöstandard. Renoveringen innebär en minskning med nio platser. Frökindsgården som idag totalt har 36 platser fördelade på fyra avdelningar kommer efter renoveringen att bli ett renodlat äldreboende med 27 platser.

Efter renoveringen avvecklas även tio platser på Elvagårdens äldreboende i Vartofta. Boendet har idag totalt 25 platser fördelade på tre avdelningar. Efter Frökindsgårdens färdigställande blir Elvagården ett renodlat demensboende med 15 platser.

Läs mer

Beslut och utredning om behov och tillgång av platser i särskilda boendeformer för äldre 2023-2040 Pdf, 1.3 MB.

Beslut om nedläggning av platser och renovering