4 maj 2021
Omsorg & hjälp

Studiefrämjandet bjuder på livemusik på kommunens äldre- och demensboenden

Daniel Stein bjuder på vackra visor av Dan Andersson och Evert Taube utanför Trätorgets äldreboende.

I maj anordnar Studiefrämjandet fjorton livespelningar på kommunens äldre- och demensboenden med musikern Daniel Stein som underhåller med vackra visor av Dan Andersson och Evert Taube.

– Det är ett mycket uppskattat inslag i vardagen för dem som bor här. Det senaste året har inneburit att de äldre inte har kunnat träffa sina anhöriga och närstående på samma sätt som tidigare och många av de gemensamma aktiviteter som normalt sett anordnas har fått ställas in, säger Diana Lod, enhetschef för Trätorgets äldreboende.

Trots att regnet inte var långt borta och kylan gjorde sig påmind var det några som gav sig ut på innergården, och desto fler som öppnade sina fönster och balkongdörrar, på Trätorgets äldreboende i måndagseftermiddag för att lyssna till Daniel Steins stämningsfulla musik.

- Det märktes verkligen att de var tacksamma och uppskattade att vi kom hit och spelade för dem. Förra veckan besökte vi Floby äldreboende och det var flera som sa att vi var välkomna tillbaka igen. Nästa vecka fortsätter vi till Frökindsgårdens äldreboende och Katarinagårdens äldreboende, berättar Daniel Stein.

Gemensamma aktiviteter återupptas

Det senaste året har coronapandemin medfört att många gemensamma aktiviteter på särskilda boenden för äldre har fått ställas in för att minska risken för smittspridning.

– Vi har fått anpassa de aktiviteter som genomförts efter rådande läge. Det har till exempel gått att anordna livespelningar utomhus, utställningar inomhus där de boende har kunnat gå och titta var och en för sig och tidningsläsning för en boende i taget, säger Marie Gustafson, verksamhetschef för kommunens äldreboenden.

Folkhälsomyndigheten har nu gått ut med nya direktiv som anger att det går att återuppta gemensamma aktiviteter när de som bor på särskilda boenden för äldre och personal som arbetar nära denna riskgrupp har vaccinerats. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd, upprätthålla god handhygien och vara uppmärksam på symtom.

– Det är oerhört glädjande att vi nu har kommit till den punkt då vi kan börja anordna gemensamma aktiviteter inomhus på kommunens boenden igen. Vi kommer börja återuppta de sociala aktiviteter som boendets egen personal håller i, till exempel bingo, sittgymnastik och sångstund, avslutar Marie Gustafson.