29 mars 2021
Omsorg & hjälp

Enheten för stöd och försörjning byter mejladress och postadress

bild på socialkontorets entré

Besöksadressen är socialtjänstens reception, Odengatan 22, precis som tidigare.

Har du kontakt med enheten Stöd och försörjning? Från och med 1 maj byter de till ny mejladress och postadress.

Nya kontaktuppgifter

Det är samma besöksadress (socialtjänstens reception, Odengatan 22) och telefonnummer som tidigare. Det som är nytt är mejladressen och postadressen.

Enheten Stöd och försörjning
0515- 88 53 20
sof@falkoping.se

Den nya postadressen är:
Stöd- och försörjningsenheten
c/o IFO

Falköpings kommun
521 81 Falköping

Ny gemensam organisation för ekonomiskt bistånd och insatser på arbetsmarknaden

Nu tas första steget i den förändring som sker av kommunens arbetsmarknadspolitik. Från och med den 1 maj tar arbetsmarknadsenheten på kompetens- och arbetslivsförvaltningen över samordningen och ansvaret för enheten Stöd och försörjning. Enheten ansvarar för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och har tidigare ingått i socialförvaltningen. Tanken med den nya organisationen är att skapa bättre förutsättningar för våra invånare att komma i arbete och delaktighet, istället för arbetslöshet och utanförskap.