8 mars 2021
Omsorg & hjälp

Ansök om fondmedel

Du som lever nära existensminimum kan ansöka om fondmedel ur Falköpings kommuns donationsfonder.

Donationsfonder

Falestrands donation och Lars Larssons donation

Sommarfonder avsedda för barn och ungdomar.

Erika & Lauritz Kappers Minne

Stöd åt fattiga mödrar med barn i Falköping.

Alfred Lauréns understödsfond

Stöd åt fattiga näringsidkare, dess änkor och/eller barn. Eventuellt även annan anknytning till näringsidkare eller handlare.

Skriftlig ansökan lämnas senast 31 mars 2021. Ange vilken fond och vilket ändamål som avses.