10 februari 2021
Omsorg & hjälp

Nu får äldre på särskilda boenden sin andra vaccindos

Kvinna får vaccinspruta i armen

Margareta Bringmar får sin andra dos vaccin mot covid-19 av sjuksköterskan Cecilia Blomberg.

Den här veckan får de äldre på kommunens särskilda boenden den andra dosen av vaccin mot covid-19. Parallellt sker även vaccinering av patienter som har kommunal hemsjukvård samt medarbetare inom vård och omsorg.

I mitten av januari fick de äldre på särskilda boenden den första vaccindosen och nu, cirka fyra veckor senare, är det dags för nästa dos. Vaccineringen utförs av sjuksköterskor som arbetar inom kommunens hälso- och sjukvård och skolsköterskor.

Robert Eklund

Robert Eklund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

− Det känns oerhört skönt att alla, som har tackat ja till vaccin på äldreboenden, snart har fått sin andra dos. Många har längtat efter detta med en förhoppning om att så småningom kunna få en mer normal vardag igen. Den här veckan påbörjas även vaccinering av patienter som har kommunal hemsjukvård och andra vuxna personer i samma hushåll, säger Robert Eklund, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Personal vaccineras

Parallellt med vaccineringen på särskilda boenden, får alla medarbetare inom vård och omsorg erbjudande om vaccinering. Hittills har medarbetare på Tåstorps demenscentrum, Bergsliden 1, Trätorget, S:t Olofsgatan 11 och korttidsboendet fått sin första dos. Vaccineringen av kommunens personal ansvarar Avonova för.

Besöksreglerna gäller fortfarande

Socialförvaltningen följer noga utvecklingen samt Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Besöksreglerna för anhöriga gäller därför tills vidare, det vill säga de ska meddela boendet i förväg att de kommer, sprita händerna, hålla avstånd och använda munskydd.

 − Det är viktigt att vi håller i och inte slappnar av trots att vaccineringen har kommit igång. Det är viktigt att vi fortsätter skydda de äldre, påpekar Robert Eklund.

Har du frågor och funderingar om vaccin? På 1177.se Länk till annan webbplats. finns faktagranskad och säker information.

Vaccin och sprutor