20 januari 2021
Omsorg & hjälp

Nu börjar vi vaccinera vård- och omsorgspersonal

Pia Frisk Ragnar

Verksamhetsutvecklare HSL/enhetschef Pia Frisk Ragnar.

Vaccineringen mot covid-19 är i gång. Förra veckan fick de som bor på särskilda boenden för äldre en första vaccindos. Den här veckan ska medarbetare inom vård och omsorg börja vaccineras. I ett första skede erbjuds vaccin till dem som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden för äldre, har hemsjukvård eller hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

– Imorgon är det planerat att vaccineringen av personal ska sätta igång. Först ut att få sprutan är medarbetare på Tåstorps demenscentrum. Vaccineringen utförs av ett externt företag som har upphandlats av Västra Götalandsregionen, säger Pia Frisk Ragnar, Verksamhetsutvecklare HSL/enhetschef.

Kommunen väntas få 150 doser av vaccin mot covid-19 på torsdag. Då inleds vaccineringen av medarbetare, som har tackat ja till att vaccinera sig, på särskilda boenden för äldre. Tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccin till fler.

– Det känns oerhört bra att det flyter på och att vi är igång, säger Pia Frisk Ragnar. Förra veckan vaccinerades de som bor på särskilda boenden för äldre. Alla som har tackat ja har blivit vaccinerade förutsatt att de inte nyligen haft covid-19 eller har annan pågående infektion som orsakar feber. De som vaccinerats ska få nästa dos om minst tre veckor och ytterligare en vecka senare ska de ha ett fullgott skydd mot sjukdomen.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccin. Länk till annan webbplats.

Besöksregler gäller tills vidare

Även om vaccineringen är igång gäller kommunens regler för besök på särskilda boenden för äldre tills vidare. Tänk på att följa reglerna och ta kontakt med aktuell avdelning för att boka datum och tid för besök. För att besök ska kunna genomföras ska både den boende och besökare vara friska. Besökare ska stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär.

Läs mer om vilka regler som gäller för besök på boenden.