15 januari 2021
Omsorg & hjälp

Äldreomsorgen får förstärkning från andra förvaltningar

Året som gått har varit oerhört ansträngande för alla medarbetare inom vård och omsorg. Under pandemin har de fått vänja sig vid tvära kast med nya rutiner, provtagningar och skyddsutrustning. Trycket på socialförvaltningen fortsätter att vara högt och nu får de förstärkning av personal från andra förvaltningar.

Magnus Schedin

Socialchef Magnus Schedin

‒ Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt bra jobb, säger socialchef Magnus Schedin. De har varit flexibla, hjälpts åt och arbetat hårt för att vi ska kunna fortsätta ge hjälp och stöd till dem som behöver det. Arbetssituationen är dock fortfarande ansträngd, så därför känns det oerhört bra att det råder ett gott samarbete inom kommunens organisation och att vi har fått förstärkning från andra förvaltningar. I veckan har vi till exempel fått hjälp av skolsköterskor när vi började med vaccineringen mot covid-19 på alla äldreboenden.

Stängda verksamheter frigör personal

Sedan mitten av december har verksamheter och arrangemang inom kultur- och fritidsförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen fått stänga eller ställa in på grund av skärpta föreskrifter. Nu har ett antal berörda medarbetare frigjorts från sina ordinarie arbetsuppgifter för att tillfälligt förstärka personalen i äldreomsorgen.

Den här veckan har sju personer börjat arbeta på olika äldre- och demensboenden runt om i kommunen. Sedan några veckor tillbaka hjälper även fyra medarbetare till att bemanna kommunens center med egentest för covid-19. Här kan kommunens personal, som har milda symptom, testa sig för att få veta om de kan återgå till arbetet.