9 oktober 2020
Omsorg & hjälp

Stödjer eller hjälper du någon i din närhet?

Att hjälpa och stötta någon person i sin närhet är ofta en självklarhet för många. Det kan både ge glädje och mening men man kan också plötsligt befinna sig i en tuff situation som är omöjlig att förbereda sig för.

Du som är anhörig kan vara en familjemedlem, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. Stödet du ger kan vara till någon med beroendeproblematik, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller annan sjukdom - du avgör själv om du anser dig vara anhörig.

Anhörigstödet individanpassas efter vilka behov du har och den livssituation som du befinner dig i. Vi som jobbar med anhörigstöd finns för att hjälpa dig. Du är inte ensam om att känna som du gör.

Välkommen att kontakta kommunens anhörigsamordnare för mer information.