1 oktober 2020
Omsorg & hjälp

Ny rutin vid besök på äldreboenden under covid-19

Ett äldre par på promenad

Regeringen har beslutat att upphäva besöksförbudet i särskilda boenden för äldre från och med den 1 oktober 2020. För att skapa goda förutsättningar så att personer som bor på äldreboenden kan ta emot besök på ett säkert sätt och undvika smittspridning anges nedan vad som gäller vid besök.

Nedanstående rutin kan komma att ändras med kort varsel med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Socialstyrelsens föreskrifter. Håll dig uppdaterad på kommunens hemsida.

Fortsätt ta ansvar

Även om besöksförbudet upphävs den 1 oktober pågår det fortfarande en pandemi och det är av stor vikt att skydda de som bor på äldreboende från sjukdomen covid-19. Det är därför viktigt att var och en tar ansvar och visar hänsyn till sin närstående och andra som bor på boendet genom att följa myndigheternas rekommendationer och kommunens rutiner. Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19, tillsammans kan vi bromsa smittan!

Säkra besök i brukares lägenhet

Brukaren och du som besöker ska båda vara friska. Besökare ska stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär.

När du gör ett besök hos din närstående ska du:

  • Ta kontakt med personal på avdelningen i god tid för att planera datum och tid för besök.
  • Hålla minst en armlängds avstånd till de som bor på boendet, personal och andra som befinner sig på boendet. Det bör inte vara för många som besöker en person på boendet samtidigt så att man kan undvika trängsel. Det bör helst inte vara fler än två besökare samtidigt i brukarens lägenhet.
  • Hålla god handhygien inför, under och efter besök. Handdesinfektion finns innanför besöksentrén. Hosta och nys i armvecket.
  • Enbart vistas i din närståendes lägenhet. Du får inte vistas i gemensamhetsutrymmen såsom matsal, allrum och offentliga toaletter. Vid behov använder du din närståendes toalett.
  • Ringa på larmklockan i samband med att du ska avsluta besöket och meddela att du går hem, så att personalen kan komma dit och desinficera tagytor, till exempel dörrhandtag.

Vid bekräftad smitta på boendet

Vid bekräftad smitta på boendet avråds besök. De som har bokat besök kommer då att kontaktas av enhetschef eller personal. Besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott.

Besök via besöksskärm

Besökare som önskar boka besök via skärm kontaktar respektive avdelning. Alla äldreboenden har ett eller flera utrymmen för säkra inomhusbesök där skärmen kan användas.

Övriga aktörer

Sociala gemensamma aktiviteter som anordnas av externa aktörer (till exempel Ung Omsorg, religiösa samfund och Kulturkontakten) avvaktas tillsvidare. Undantag ges för underhåll av lokaler.