30 september 2020
Omsorg & hjälp

Nu kan du få familjerådgivning via telefon

Mamma, barn, pappa

Från och med den 30 september kan du kontakta familjerådgivningen på onsdagar för rådgivning via telefon klockan 13-14. Hos familjerådgivningen erbjuds par, familjer och ensamstående möjlighet att samtala om svårigheter i sina relationer och tillsammans med familjerådgivare hitta nya möjligheter att lösa problem och konflikter.

Till familjerådgivningen kan du vända dig när det till exempel gäller:

  • Svårigheter att förstå och prata med varandra
  • Känslorna har förändrats
  • Det sexuella samlivet fungerar inte längre
  • Utmaningar och problem i nya familjekonstellationer
  • Konflikter i släktrelationer
  • Frågor kring skilsmässa och separation

Boka tid för samtal

Du kan även boka in en tid för ett samtal genom att mejla eller ringa. Du når familjerådgivningen på telefonnummer 0515-88 62 59 eller e-post familjeradgivningen@falkoping.se. För ett rådgivningssamtal betalar du/ni 125 kr. Vid behov erbjuds tolk.

Du kan vara anonym

Familjerådgivningen är omgärdad av särskilda stränga sekretessregler och den som vill kan vara anonym.