16 september 2020
Omsorg & hjälp

Besöksförbud på äldreboenden upphör

Från och med den 1 oktober upphör det nationella besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Falköpings kommun ser nu över hur besöken ska kunna anordnas på ett säkert sätt.

Socialminister Lena Hallengren meddelade vid en pressträff den 15 september att det besöksförbud som infördes på Sveriges samtliga äldreboenden i april ska upphävas från den 1 oktober.

Det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden har för många äldre och deras anhöriga varit en av de svåraste begränsningarna under pandemin. Därför var det ett tufft beslut att fatta. Samtidigt var det rätt att införa förbudet. Det var också rätt beslut att fatta när vi förlängde det. Men jag är innerligt glad att idag kunna meddela att besöksförbudet från och med den 1 oktober kommer att upphöra, säger Lena Hallengren på pressträffen.

Nya rutiner för besök

Kommunen arbetar med att ta fram lokala rutiner för att säkerställa att besök ska kunna ske på ett säkert sätt utifrån myndigheternas krav och rekommendationer. För att stödja kommunerna i arbetet har Socialstyrelsen tagit fram föreskrifter och Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer som ska tillämpas från den 1 oktober.

Mer information om vilka rutiner som gäller för besök på äldreboenden efter den 1 oktober kommer publiceras på kommunens webbsida inom kort.

Fortsätt ta ansvar

Även om besöksförbudet upphör den 1 oktober pågår det fortfarande en pandemi och det är av stor vikt att skydda de de som bor på äldreboende från covid-19. Det är därför viktigt att var och en tar ansvar och visar hänsyn till sin närstående och andra som bor på äldreboenden genom att följa kommunens rutiner och myndigheternas rekommendationer.