3 juni 2020
Omsorg & hjälp

Coronasäkra mötesplatser testas inom äldreomsorgen

Inom kort kan boende få träffa sina anhöriga utomhus på varsin sida av en plexiglasvägg. Anhöriga kan kontakta det aktuella boendet för att boka en tid på de nya coronasäkra mötesplatserna.

Personalen testar skärmarna

Helene Andersson, enhetschef Katarinagården, Diana Lod, enhetschef Trätorget, Kim Bergström, enhetschef Elvagården, och Christian Acker, enhetschef Stenstorps äldreboende, provar den nya mötesplatsen på Trätorgets äldreboende.

Falköpings kommun har totalt nio äldre- och demensboenden, samt korttidsverksamhet, och kommer nu prova coronasäkra mötesplatser på sex boenden, S:t Olofsgatan 11, Floby äldreboende, Trätorget, Elvagården, Stenstorps äldreboende och Katarinagården. Efter ett tag kommer socialförvaltningen utvärdera och eventuellt köpa in fler besöksskärmar.

- Vi har haft besöksförbud länge nu och det finns såklart en stark längtan hos de boende att få träffa sina anhöriga. Så det känns väldigt bra att vi nu kan erbjuda en möjlighet att träffas under säkra former utan att riskera smittspridning, säger Marie Gustafson, avdelningschef.

Säkra mötesplatser

De säkra mötesplatserna består av mobila plexiglasmoduler som placeras på boendets uteplats eller i boendets trädgård. Den boende sitter på den ena sidan av plexiglaset och de anhöriga på den andra. Vid mötena finns personal med och hjälper till så att mötet sker på ett säkert sätt. De spritar även av ytorna mellan varje möte. Eftersom mötena sker utomhus ställs de in vid dåligt väder.

Boka ett möte

För att boka ett möte tar du kontakt med den avdelning som din närstående bor på. Det går att boka möten på cirka 20 minuter. Det finns begränsat antal tider per vecka. För mer information om vilka dagar och tider som gäller för det boende som din närstående bor på, ta kontakt med det aktuella boendet!