20 maj 2020
Omsorg & hjälp

Personal inom vård och omsorg ska använda skyddsvisir vid all nära vård

Kommunen utökar användningen av skyddsvisir från och med onsdagen den 20 maj. Det innebär att personal som arbetar inom vård och omsorg kommer använda skyddsvisir vid nära vård av brukare, oavsett om de har några symtom eller inte. Tidigare har skyddsvisir endast använts vid misstänkta och bekräftade fall av covid-19.

Robert Eklund, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Robert Eklund, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Ny regional rutin

För ett par veckor sedan gick Folkhälsomyndigheten ut med att ansvariga för äldreomsorgen lokalt får besluta om visir ska användas inom äldrevården i större utsträckning som skydd mot covid-19. Med anledning av detta har Västra Götalandsregionen tagit fram en ny regional rutin som innebär att personal kan använda skyddsvisir vid ansiktsnära vårdmoment av alla vårdtagare och särskilt de som är äldre, även i situationer där risk för stänk mot ansiktet är lågt.

Skyddsvisir är en extra åtgärd

Falköpings kommun följer den regionala rutinen och från och med onsdagen den 20 maj ska personal inom vård och omsorg använda skyddsvisir vid all nära vård.

- Det här är en extra åtgärd som görs för att skydda framförallt de som är extra utsatta på grund av ålder, funktionsnedsättning eller annan sjukdom. Det viktigaste är fortfarande att personal inte ska komma till jobbet om de inte känner sig fullt friska och att basala hygienrutiner tillämpas i alla vårdsituationer av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller inte, säger Robert Eklund, medicinskt ansvarig sjuksköterska.