2 juli 2024
Miljö & energi

Lokala naturvårdens dag 2024

Falköpings kommun bjuder in till firande av den lokala naturvårdens dag fredagen den 30 augusti 2024. I år hålls aktiviteterna i naturreservatet Väsmestorp i Floby, som kallas stenmurslandskapet på grund av sina vackra och välbevarade stenmurar.

Gula blommor med äng som bakgrund. Klarblå himmel

Lokala naturvårdens dagar handlar om att lyfta och sprida kunskap om lokala naturvårdssatsningar. Falköpings kommun ger en inblick i arbetet som pågår med att bevara natur- och kulturvärden. Besökare ges möjlighet att lära sig mer om naturen i området genom guidning och upplevelsebaserade aktiviteter.

Hitta hit

Vi samlas klockan 17 vid den gamla smedjan, kvarnbyggnaden och grillplatsen inne i naturreservatet Väsmestorp i Floby.

Från järnvägsstationen i Floby är det en lätt promenad på cirka 1 kilometer mot nordost fram till naturreservatet. Floby station kan du nå med tåg eller med buss. Den 30 augusti rekommenderas Västtåg från Falköping resecentrum klockan 16:20, framme i Floby 16:27 för gemensam promenad till naturreservatet. Tåg tillbaka från Floby till Falköping finns klockan 18:24 alternativt 19:55.

Floby kan du även nå genom att svänga av åt söder från väg 47 mellan Falköping och Vara. I anslutning till Källdalsgatan i Floby, strax söder om naturreservatet, finns en gästparkering för besökare till naturreservatet. Här går det även bra att parkera cyklar. Samåk gärna med andra besökare om du kommer med bil.