14 februari 2023
Miljö & energi

Miljöbarometern – webbplats om miljösituationen i Falköping och östra Skaraborg

Tisdag 14 februari lanserar Miljösamverkan östra Skaraborg en ny webbplats om miljösituationen i Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde och Falköping. Webbplatsen Miljöbarometern Länk till annan webbplats. beskriver miljösituationen och utvecklingen utifrån lokala och nationella miljömål. Välkommen att följa miljöarbetet i Falköping och våra grannkommuner.

åker med höbal

Miljöbarometern Länk till annan webbplats. riktar sig till alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunernas miljöarbete. Detta är ett sätt att öka insynen och delaktigheten i miljöarbetet och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata inom olika arbeten och som beslutsunderlag.

Miljöutvecklingen redovisas genom utvalda indikatorer uppdelade i nio fokusområden:

  • klimat
  • energi
  • trafik
  • luft
  • vatten
  • natur och jordbruk
  • hälsa och miljögifter
  • avfall och återvinning
  • livsmedel och konsumtion

Inom varje område beskrivs kopplingen till nationella miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden. Statistiken har hämtats från en mängd olika källor, dels från nationella och regionala myndigheter och dels från den egna miljötillsynen och de kommunala förvaltningarna och bolagen.