7 februari 2022
Miljö & energi

Här är Falköpings klimatlöften för år 2022

Falköpings kommun deltar i satsningen på klimatlöften för att skynda på arbetet med att bli fossilfri till 2030. Klimatlöftena består av konkreta åtgärder som ger stor utsläppsminskning. Det är en satsning från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att öka kraften i klimatarbetet.

Falköping har en hög ambitionsnivå och lyckades under 2021 förverkliga 7 av 11 avlagda löften. För 2022 handlar det om 8 nya klimatlöften och ytterligare 9 där arbetet redan är igång och kommer fortsätta.

Falköpings kommuns klimatlöften 2022

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 8 klimatlöften

 • Vi har en laddplan för kommunen (nytt löfte)
 • Vi klimatväxlar tjänsteresor (fortsättning förra årets löfte)
 • Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. (fortsättning förra årets löfte)
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter (fortsättning förra årets löfte)
 • Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (nytt löfte)
 • Vi använder cirkulära möbler (fortsättning förra årets löfte)
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål (fortsättning förra årets löfte)
 • Vi installerar solenergi (fortsättning förra årets löfte)

Dessutom har kommunstyrelsen beslutat att fortsätta arbetet med 9 klimatlöften från 2021

 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal (fortsättning förra årets löfte)
 • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer (fortsättning förra årets löfte)
 • Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy fortsättning förra årets löfte)
 • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål (fortsättning förra årets löfte)
 • Vi genomför energieffektiviseringar
 • Vi har en koldioxidbudget
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation fortsättning förra årets löfte)
 • Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (nytt löfte)

Genomförda klimatlöften under 2021

 • Klimatlöfte 3: Våra nya personbilar är miljöbilar
 • Klimatlöfte 4: Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Klimatlöfte 5: Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
 • Klimatlöfte 13: Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 • Klimatlöfte 16: Vi producerar egen solel
 • Klimatlöfte 18: Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
 • Klimatlöfte 20: Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat