8 november 2021
Miljö & energi

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) blir Avfall & Återvinning Skaraborg

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för att ditt hushållsavfall hämtas och tas omhand. Vid årsskiftet får förbundet fyra nya medlemskommuner och byter namn.

Det är kommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara som ansluter.

Genom att samorganisera avfallsverksamheten kan kommunernas gemensamma resurser bidra till ökad kompetens, service, teknikutveckling, kommunikation och hållbarhetsinsatser. Syftet med kommunalförbundet är att skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv avfallshantering i Skaraborg.