11 maj 2021
Miljö & energi

Bra placering för Falköping i årets miljörankning

Falköping hamnar på plats 16 av 139 mindre städer och landsbygdskommuner när tidningen Aktuell hållbarhet presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete. Den totala placeringen i listan över alla Sveriges kommuner är plats 64 av 290.

I kommunrankningen mäts hur kommunerna arbetar med allt ifrån transporter, kemikalier, mat, avfall och samarbete med näringslivet till klimatfrågor och naturvård.

Placeringen i miljörankningen visar att arbetet går åt rätt håll. Falköpings kommun strävar efter en klimatomställning som bidrar till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samklang med de globala hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”.

Samverkan är nyckeln

Falköpings kommun arbetar aktivt med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. En viktig grund i det arbetet är den nya klimatstrategin för 2021-2030 som håller på att tas fram. Där betonas att bred samverkan både inom och utanför kommunens gränser är nyckeln till att lyckas med klimatomställningen. Falköping deltar också sedan ett par år tillbaka i den regionala kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Totalt har 18 klimatlöften antagits av kommunstyrelsen.