4 maj 2021
Miljö & energi

Ytterligare 4 ansökningar godkända för gröna lån

Falköpings kommun satsar på ökad grön finansiering med hjälp av Gröna lån från Kommuninvest. Det stärker och driver kommunens hållbarhetsarbete för en grönare finansiering men ger även andra fördelar så som en minskad räntekostnad.

I slutet av april blev kommunens fyra ansökningar inom kategorin Vattenhantering godkända. Det innebär att Falköpings kommun nu har 10 godkända ansökningar totalt.

Kommuner kan ansöka för kommunala projekt hos Kommuninvest, som är kommunsektorns största kreditgivare. Om projektet når upp till deras miljökrav blir ansökningen bekräftad som ett grönt och hållbart projekt. Den godkända ansökningssumman kan sedan användas till befintliga eller nya lån.

Utöver att det stärker kommunens hållbarhetsarbete så ger processen oss en ökad bekräftelse på att vi arbetar, bygger, renoverar och skapar en miljö- och klimatanpassad samt hållbar kommun.