19 januari 2021
Miljö & energi

Extern aktör ska driva biogasanläggningen

Förra veckan beslutade kommunstyrelsen att behålla biogasanläggningen vid Hulesjön, men låta en extern aktör ansvara för driften från och med 2022. Det finns ett flertal seriösa intressenter och inom kort ska en upphandling påbörjas.

I höstas fick kommundirektören Pia Alhäll i uppdrag att utreda hur biogasanläggningen kan utvecklas i framtiden. Utredningen resulterade i tre möjliga alternativ för kommunen.

  • Sälja biogasanläggningen och separera den från reningsverket
  • Behålla biogasanläggningen men hyra ut den och låta en extern aktör sköta driften
  • Behålla biogasanläggningen och fortsätta att sälja rågas som tidigare

Samtliga alternativ har analyserats utifrån styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Biogasanläggningen ska hyras ut

Utredningen presenterar även vilka ekonomiska och miljömässiga för- och nackdelar som de olika alternativen medför.

‒ Efter en noggrann analys av marknaden valde vi alternativ två, berättar Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande. Att sälja anläggningen hade varit slöseri med skattepengar, med tanke på att vi hittills investerat cirka 46 miljoner kronor i anläggningen. De senaste åren har marknaden för biogas utsatts för en mycket hård konkurrens, med kraftiga prissänkningar som följd. Vi i den politiska majoriteten anser därför att det bästa är att hyra ut anläggningen och låta en extern aktör bedriva produktionen vid Hulesjön.

Flera seriösa företag vill hyra

Biogasanläggningen togs i drift 2003 och kostade 13 miljoner kronor att bygga. Den har sedan byggts ut under årens lopp för att få större kapacitet att ta emot matavfall och öka produktionen av biogas.

‒ Vi vill fortsätta att vara med och utveckla biogasen för ett hållbart samhälle, men nu provar vi ett nytt grepp, påpekar Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Branschen för biogas växer och ett fortsatt ägande ger möjlighet till alternativa utvecklingsvägar på sikt. Troligen kommer också nya långsiktiga, statliga stöd och nationella miljömål. Det finns en utvecklingspotential i anläggningen och det finns gedigna företag som visat intresse för att teckna hyresavtal.

AÖS fortsätter att leverera matavfall till Hulesjön

Förra året valde Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) att säga upp avtalet om leveranser av matavfall till Falköpings biogasanläggning. Från och med 1 september 2020 skulle allt matavfall, som AÖS samlar in från kommunerna i Skaraborg, levereras till företaget Sortera i Jönköping. Men bolaget har inte fullt ut fått igång driften av sin nya anläggning. Därför fortsätter AÖS att leverera matavfall till biogasanläggningen vid Hulesjön i Falköping.