30 september 2020
Miljö & energi

Fortsätt cykla!

Falköpings kommun genomför just nu flera olika projekt för att uppmuntra ökat cyklande i kommunen. Flera av cykelsatsningarna sker i samarbete med Hållbart resande väst, som är en samlande kraft för hållbart resande i Västra Götalandsregionen.

Tre kvinnor utanför Falköpings bibliotek delar ut kassar med presenter till förbipasserande cyklister

- Vi vill uppmuntra cyklister i Falköping att fortsätta cykla, säger från vänster Sara Lehman Svensson, kommunens miljöstrateg samt Linnéa Andersson och Lena Hesselroth, projektledare från Hållbart resande väst.

Cykelprojekten är en del av kommunens miljö- och klimatstrategi. Falköpings kommun har ett ambitiöst politiskt mål om att bli fossilfri år 2030.

Pågående cykelprojekt

Några av cykelprojekten som Falköpings kommun just nu genomför i samarbete med Hållbart resande väst

Present till cyklister

Onsdag 30 september finns två projektledare från Hållbart resande väst i Falköping. Tillsammans med kommunens miljöstrateg Sara Lehman Svensson vill de visa uppskattning för att många kommuninvånare väljer att cykla, vilket är ett hållbart sätt att resa både för klimatet och folkhälsan. Förbipasserande cyklister kommer att få varsin ”goodiebag” med bland annat cykelkarta, reflex, något ätbart och information om pågående cykelsatsningar i kommunen.

På egna ben

Fram till den 16 oktober deltar Centralskolan och Dotorpsskolan i en pedagogisk tävling som går ut på att få elever i årskurs 4 att cykla eller gå till skolan istället för att bli skjutsade i bil. Ett minskat bilskjutsande bidrar till en säkrare och trivsammare närmiljö till skolan, samtidigt som barnen lär sig självständighet och hållbara resvanor.

Vintercyklist

I november drar projektet Vintercyklist i gång med 15 deltagare i Falköpings kommun. Syftet är att uppmuntra sommarcyklister att fortsätta cykla till jobb/skola även på vintern. Hittills har över 30 personer anmält sitt intresse att delta.

Cykelvänlig arbetsplats

Företag i Falköping kan anmäla sig till ett projekt där arbetsplatser tävlar om att erbjuda service som gör det enkelt för medarbetarna att välja att cykla till och från jobbet.