23 september 2020
Miljö & energi

Ökad efterfrågan och tydliga spelregler gynnar biogasen i Falköping

En ny statlig utredning om biogasmarknaden föreslår en kraftfull och långsiktig satsning för att stödja produk­tionen och använd­ningen av biogas i Sverige. Biogas­experten Lars Sjösvärd anser att biogasanläggningen i Falköping har goda förutsättningar att öka volymen av biogas, men är förvånad över hur AÖS hanterat frågan om upphandling av matavfallet.

Lars Sjösvärd

‒ Falköpings satsning på biogas är väldigt positivt för klimatet, tycker Lars Sjösvärd, biogasexpert.

Ny certifiering av biogasanläggningen

Utvecklingen inom biogasbranschen kräver ny kunskap. Falköpings kommun har därför anlitat Lars Sjösvärd, konsult och biogasexpert, för att få stöd i en process som ska ge ny kunskap och nya certifieringar. Han samarbetar med UNIK Resurs i Sverige AB och har bland annat 20 års erfarenhet av bioenergi, affärsutveckling och råvaruaffärer inom Lantmännen. Dessutom har Lars arbetat sju år för Swedish Biogas International AB som råvaruchef, produktionschef, vice vd och tillförordnad vd.

– Målet är att vi ska certifiera biogödseln enligt SPCR 120 och KRAV för att göra den ännu mer prisvärd. Vi ska också utveckla hanteringen så att det blir en så bra affär som möjligt, både för biogasen och för det lokala lantbruket, berättar Lars Sjösvärd.

Biogasmarknaden får kraftfullt stöd av staten

De senaste åren har marknaden för biogas varit som en berg- och dalbana för alla aktörer i branschen. Osäkerheten har varit stor för beslutsfattare, investerare, åkerier och fordonstillverkare. Statens intentioner har varit otydliga och kortsiktiga. Det är viktigt med konkurrensneutrala villkor jämfört med till exempel importerad biogas.

– Det nya utredningen om biogasmarknaden föreslår tydliga och långsiktiga statliga stöd samt premier som kommer att ge konkurrenskraftiga förutsättningar för hela biogasbranschen, berättar Lars Sjösvärd. Det innebär bland annat fortsatt skattebefrielse, att nya investeringar kan ske och att transportbranschen kan fortsätta sin klimatanpassning.

Volymen kan öka till 8,0 GWh

Biogasanläggningen i Falköping är förhållandevis liten, men den enda i Skaraborg som producerar biogas av matavfall. Kraven på omställning till ett fossilfritt samhälle kommer att öka och biogas som fordonsbränsle kommer att efterfrågas i allt större grad för att klimatmålet ska nås.

– Hittills har produktionen av biogas gett 6,2 GWh per år, med en uppgraderad anläggning och full produktion kan det bli minst 8,0 GWh, säger Lars Sjösvärd. Försäljningen av biogas kommer att öka ytterligare när efterfrågan på fordonsbränsle ökar i samhället och nya tankstationer etableras.

AÖS har ändrat förutsättningarna

Tanken med ett kommunförbund för sophantering är mycket god enligt Lars Sjösvärd. Flera kommuner har gått samman och bildat Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). De samlar in lokalt hushållsavfall som hanteras lokalt, till fördel och nytta för både samhälle och klimat. Men den nyttan försvinner om avfallet måste transporteras lång väg för behandling på annan ort. Särskilt när en av uppdrags­givarna (Falköpings kommun) investerat i lokal behandlingskapacitet i form av en biogasanläggning.

Ersättningen sänkt med 70 %

Med förvåning har Lars följt hur AÖS har hanterat upphandlingen av matavfallet.

– Lagstiftningen, i detta fall lagen om offentlig upphandling (LOU), ger oftast utrymme för tolkningar och undantag. AÖS kunde kanske tillsammans med uppdragsgivarna undersökt möjligheterna att fortsätta den lokala samverkan kring matavfallet. Sedan missade Falköpings kommun att lämna ett anbud, men med facit i hand hade det anbudet helt saknat betydelse. Ingen politiker eller tjänsteperson hade kunnat förutse att avgiften för mottagning av matavfall skulle sänkas med över 70 procent, från 700 kronor till 200. Men den största och allvarligaste missen är nog att man inte informerar och pratar tillräckligt med varandra, anser Lars Sjösvärd. Å andra sidan bör ju det vara lätt att utveckla i det framtida samarbetet!