25 maj 2020
Miljö & energi

Energirådgivning ger effekt i samhället

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten.

Hälften av de privatpersoner, företag och organisationer som sökt råd, uppger att de har genomfört en eller flera energi­effektivi­serande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna. I Falköping har det resulterat i många nya anläggningar med solceller.

Effektanalysen visar också att de som sökt råd höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi. Falköpings kommun har bland annat varit med i det nationella insatsprojektet för att framhäva nyttan med solenergi. Det har resulterat i många nya anläggningar med solceller.

Personlig rådgivning för samhällsnytta

Effektanalysen visar att den personliga rådgivningen har stor betydelse när den rådsökande står inför ett ekonomiskt beslut i form av att göra en investering för att öka energieffektiviteten eller byta till förnybart. De främsta anledningarna för att vända sig till en energi- och klimatrådgivare visar sig vara:

  • vilja att spara pengar
  • få en oberoende part som bekräftar det man kommit fram till på egen hand
  • kunna prata med en kunnig person som kan ge inspel till ens egen specifika situation

Den sista punkten är en av den kommunala energi- och klimatrådgivningens stora styrkor. Det visar sig också att många rådgivningar kring en specifik fråga ofta utvecklas till att den rådsökande får ett helhetsperspektiv på sin energiförsörjning och -användning samt de individuella förutsättningarna. Se hela listan på frågor nedan.

Särskilt företag tjänar på att kontakta energi- och klimatrådgivningen, säger Thomas Skagenborg. De har bra kompetens inom sitt område men kan tyvärr inte så mycket inom energieffektivisering. I nuläget kan det vara extra viktigt att se över sina driftkostnader och kapa dessa.

Koppling mellan rådgivning och ansökningar om stöd för solel

I en annan studie av effekter av insatsprojektet 2017 för solel (Alvar Palm, 2019) konstaterades att antalet ansökningar om stöd för solceller ökade markant i de kommuner som deltog i projektet. En uppföljning av ansökningarna visade att effekten kvarstod, även då ansökningar som inte ledde till bekräftad installation rensades bort. Slutsatsen som dras i studien är att insatserna ökade mängden installationer av solceller med cirka 30 procent i de kommuner som deltog, jämfört med de kommuner som inte deltog.

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen har varit en väsentlig del av Sveriges arbete med energi­effektivisering i snart 40 år. Den har erbjudit en kostnadsfri och oberoende rådgivning dit allmänhet, företag och organisationer kunnat vända sig med olika energifrågor. Exempelvis kring uppvärmning, egen elproduktion samt fordon och resval med mera. Formerna har varierat med tiden, både allmän folkbildning och mera specifika rådgivningsinsatser har förekommit.Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Det finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten, som tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar arbetet för landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen. Insatserna bidrar samtidigt till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Landets energi- och klimatrådgivare får många frågor. Nedan kan du se listan med de vanligaste frågorna inom olika områden.

Lista på de vanligaste frågorna

Fråga

Andel som frågat

Råd om möjligheter till bidrag, skatter och styrmedel

94 %

Åtgärdsförslag

91 %

Tekniska råd

87 %

Råd om bra leverantörer (ingår inte i uppdraget men frågan ställs ofta)

78 %

Råd om offerter (tips om betalningslösningar, tekniska lösningar, garantier etc.)

75 %

Råd om bygglov och tillstånd

56 %

Generella tips och vägledning om hur de kan bli mer klimatsmarta

56 %

Energikartläggning

35 %

Råd om upphandling

34 %

Annat

27 %