5 juli 2024
Kommun & politik

Falköpings kommun har fortsatt säkerhetstillstånd som infrastrukturförvaltare

Det var efter ett tillsynsbesök i april i år som Transportsstyrelsen bedömde att Falköpings kommun inte fullgjort sina skyldigheter enligt järnvägssäkerhetslagen, det handlade om administrativa brister. Kommunen såg mycket allvarligt på Transportstyrelsens kritik och vidtog snabbt åtgärder med att ta fram en handlingsplan och påbörja arbetet med att åtgärda de påtalade bristerna.

Två parallella järnvägsspår med grönska på sidorna.

Transportstyrelsen har beslutat att ge Falköpings kommun fortsatt säkerhetstillstånd som infrastrukturförvaltare för järnvägsverksamhet, med villkoret att kommunen ska genomföra en internrevision enligt revisionsplan. Kommunen ska även inlämna en revisionsrapport enligt sin revisionsplan för år 2024 till Transportstyrelsen senast den 15 februari 2025.

˗ Vi fortsätter vårt arbete med att åtgärda de påtalade bristerna enligt handlingsplanen och kommer under hösten att genomföra internrevision, säger Lars Svensson, kommundirektör. Revisionsrapporten till Transportsstyrelsen kommer vi inkomma med enligt utsatt tid.

Kontakt

Erna Pezic
Verksamhetschef Samhällsbyggnad
Telefon 0515-88 50 34