20 maj 2024
Kommun & politik

Nu öppnar nomineringen till årets stadsbyggnadspris

Varje år delar Falköpings kommun ut Stadsbyggnadspriset. Priset syftar till att uppmärksamma värdefulla förbättringar av stads- och livsmiljöer inom Falköpings kommun, inspirera andra aktörer, öka intresset för arkitektur och skapa lokal stolthet.

Så går processen till

Nomineringsperioden börjar den 20 maj och pågår fram till 4 augusti. Alla är välkomna att nominera genom vårt webbformulär.

Kriterier för nominering

Priset kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller renoveringar av byggnader, utemiljöer, områden eller byggnadsdetaljer. Ett nominerat objekt måste ha uppförts inom Falköpings kommun under de senaste fem åren (från 2019 till 2023) och uppfylla minst ett av följande tre kriterier:

  • God arkitektur: En innovativ byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang. Även ett helt bostadsområde eller ett enskilt stadsbyggnadselement så som fasadbeklädnad, belysningsarrangemang, färgsättning och utemiljö kan nomineras.
  • God byggnadsvård: Varsam ombyggnad, vård eller restaurering av äldre byggnadsverk.
  • Hållbar livsmiljö: Ett byggnadsverk, anläggning eller annat som bidrar till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt.

Efter att nomineringarna har avslutats går juryn igenom dem och väljer ut cirka fem förslag. De skriver också motiveringar till de valda förslagen. Därefter publiceras förslagen på kommunens webbplats och allmänheten får möjlighet att rösta på sina favoriter. Det förslag som får flest röster blir vinnaren.