25 september 2023
Kommun & politik

Nu startar omröstningen! Vart går Stadsbyggnadspriset 2023?

I år delas för andra gången det nyinstiftade Stadsbyggnadspriset ut. Priset delas ut för att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Falköpings kommuns stads- och livsmiljöer, inspirera andra aktörer, öka intresset för arkitektur och skapa lokal stolthet.

Stadsbyggnadspriset 2023 går till...

Stadsbyggnadspriset kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller renoveringar och kan omfatta byggnader, utemiljöer, områden eller byggnadsdetaljer som färdigställts de senste 5 åren.

I år har fyra av de nominerade objekten gått vidare från vår jury till omröstningen.

Så går det till

Nomineringsperioden hålls under under vår- och sommarperioden där alla är välkomna att nominera genom ett webbformulär på kommunens hemsida. Kraven på nomineringarna är att objektet ska vara uppfört inom kommunen under de senaste 5 åren och uppfylla minst ett av kriterierna för bedömning.

Efter att nomineringen är avslutad går juryn igenom nomineringarna och utser cirka fem förslag och skriver motiveringar till förslagen. Förslagen publiceras sedan på kommunens webb och allmänheten får rösta på förslagen. Förslaget med flest röster vinner.

Kriterier för priset

  • God arkitektur – en innovativ byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang. Även ett helt bostadsområde eller ett enskilt stadsbyggnadselement så som fasadbeklädnad, belysningsarrangemang, färgsättning och utemiljö kan nomineras.
  • God byggnadsvård – varsam ombyggnad, vård eller restaurering av äldre byggnadsverk.
  • Hållbar livsmiljö – ett byggnadsverk, anläggning eller annat som bidrar till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt.

Jurymedlemmar

  • byggnadsnämndens ordförande (ordförande jury)
  • byggnadsnämndens 1:e vice ordförande
  • byggnadsnämndens 2:e vice ordförande
  • stadsbyggnadschef
  • bygglovsingenjör
  • specialistkompetens vid behov.

Årets tävlande

Här hittar du årets fyra tävlande om Stadsbyggnadspriset. Om du klickar på rutan under varje objekt kan du läsa mer och se fler bilder.

1. Kvarteret Diamanten

Kvarteret Diamanten, bild på garage och bägge husen

Motivering, byggfakta och bilder

Motivering

God arkitektur – Byggnadskropparna har anpassats efter terrängen på platsen genom sitt integrerade garage med innergård på taket. Punkthusen har ett särpräglat uttryck men är samtidigt omsorgsfullt utformat med sina tegelband och detaljer så som solskydden på balkongerna.

Byggfakta

Byggherre: Falköpings Hyresbostäder AB
Arkitekt: Micael Ekberg, Studio Ekberg
Byggentreprenör: Byggteamet Ulricehamn AB

Bilder

Entrén till ena huset
Husen och området sett från direkt ovanifrån
Ena huset sett från den östra fasaden

2. Lekplatsen i Plantis

Lekplatsen sett snett ovanifrån

Motivering, byggfakta och bilder

Motivering

Hållbar livsmiljö – Anläggande av en större lekplats i stadsparken Plantis. Lekplatsens målgrupp är barn i ett brett perspektiv och platsen har genom anläggandet av lekplatsen bidragit till att bli en målpunkt för hela staden.

Byggfakta

Byggherre: Falköping kommun
Byggentreprenör: SMJ entreprenad AB

Bilder

Lekplatsens ena torn med rutschkana
Gunghästar
Rutschkanan

3. Tåstorps demenscentrum

Sett från ovan

Motivering, byggfakta och bilder

Motivering

Hållbar livsmiljö/God arkitektur – Uppförandet av ett äldreboende med genomarbetad utformning, anpassad till sitt ändamål som genom sin placering och användning bidrar till en ökad social hållbarhet inom stadsdelen.

Byggfakta

Byggherre: Falköpings kommun
Beställare: Socialförvaltningen
Arkitekt: PE arkitektur
Byggentreprenör: Asplunds bygg

Bilder

Entren till demenscentrumet
Innergården sett från direkt ovan
En del av fasaden på byggnaden med angränsande växtlighet

4. Vartofta Björksäter

Huset sett snett framifrån från trädgården

Motivering, byggfakta och bilder

Motivering

God arkitektur – Omvandling av ett bostadshus från 1950-talet till att efterlikna ett sekelskifteshus. Genom att bygga till den ursprungliga byggnaden samt ändra takkonstruktion, lägga till frontespiser och höja vägglivet har byggnaden fått en ny och genomarbetad skepnad.

Byggfakta

Byggherre: Kristofer Franzén och Linda Bertilsson
Byggentreprenör: Walter Bertilsson med hjälp av Patriks byggservice i Vartofta

Bilder

Huset sett snett från ovan
Entrén sett nerifrån med en katt på trappan
Huset sett direkt framifrån

Rösta här!

När du har bestämt dig för hur du vill lägga din röst klickar du på knappen här under, du kommer då att tas till vår enkät där du skickar in ditt svar. Omröstningen stänger den 22 oktober och din röstning görs anonymt.