7 juli 2023
Kommun & politik

Uppdatering om byte av kommunens ekonomisystem

Den andra maj skedde en stor förändring hos Falköpings kommun då vi bytte till ett nytt ekonomisystem, Unit4 ERP. Projektet, och arbetet, med att byta ekonomisystem gör Falköpings kommun tillsammans med åtta andra Skaraborgskommuner och samverkansgruppen benämns för Östra Skaraborg 9 kommuner, Ö9. Projektet är helt unikt och är det första samverkansprojektet i sitt slag i kommunsverige.

En kvinna sitter med en faktura

Samarbetet innebär att de nio kommunerna i Ö9 tillsammans har upphandlat ett gemensamt ekonomisystem med mål om en gemensam drift, där Skövde kommun ansvarar för den övergripande drift-och systemförvaltningen. Syftet med Ö9-samarbetet är att skapa ökade utvecklingsmöjligheter och minska sårbarheten. Den andra maj var det skarp driftstart där Falköping, Skövde och Tibro kommun var först ut, under det kommande året kommer resterande kommuner i Ö9 gå i drift med Unit4 ERP.

Övergångens påverkan

Sedan bytet och implementeringen har en viss påverkan skett på in-och utbetalningar från kommunen. Påverkan har bland annat berört försenade utbetalningar till leverantörer och privatpersoner, men även att kommunens fakturor har skickats ut senare än vanligt och med kortare betaltid än vanligt.

Om du som privatperson eller företag har upplevt problem på grund av detta ber vi om ursäkt. Vi jobbar kontinuerligt för att lösa alla problem och driftstörningar som uppkommer så fort som möjligt. Ett steg i detta är att Falköpings kommun inte kommer att skicka ut några påminnelser under sommaren, det innebär att under sommaren kommer inga påminnelser eller inkassokrav att skickas ut för fakturor från Falköpings kommun till privatpersoner eller företag.

Frågor och kontakt

Om du har några frågor eller oro kring detta, tveka inte att kontakta oss. Du kan nå oss på ekonomi@falkoping.se.