9 juni 2023
Kommun & politik

Turistbyrån i Falköping i ny regi

Livsstilsbutiken Stilfullt tar över värdskapet för turistbyrån i centrala Falköping. Det står klart efter att kommunen har sagt upp det nuvarande avtalet med Bussbolaget (före detta Svanbergs Resebyrå) och gått ut med en intresseanmälan till samtliga butiker i centrum.

Två personer med ryggsäck står på Ålleberg och blickar ut över ett grönskande landskap.

- Anledningen till att vi byter leverantör just nu är att vi står inför en högsäsong, säger näringslivschef Carl-Olov Holmström. Nuvarande leverantör har bland annat inte kunnat presentera en hållbar plan vad gäller bemanningen. Från kommunens sida är det viktigt att vi kan erbjuda turistbyråns besökare en personlig mottagarservice med jämn och hög kvalitet.

Bidrar till ett levande centrum

Avtalet med Stilfullt innebär att turistbyrån blir kvar vid Stora Torget i centrala Falköping. Något som har varit viktigt för kommunen som satsar på att bevara ett levande centrum. För besökaren blir turistbyrån tydlig och lätt att hitta. Befintligt broschyrmaterial och hänvisningsskyltning kan också användas.

- Vi tror att Stilfullt blir en bra lösning ur många aspekter, säger Carl-Olov Holmström. Personalen har en god lokalkännedom och de är genuint intresserade av turism. Turistbyrån får också ett tydligt fokus i butikslokalen.

Ett viktigt komplement

Turistbyrån nyttjas av såväl kommunens egna invånare som tillresande från övriga Sverige och andra länder.

- Den utgör ett viktigt komplement till turistinformation via kommunens digitala kanaler, säger Carl-Olov Holmström. Turistbyrån är uppskattad och tar ofta hand om lite mer komplexa frågor som är svåra att lösa på nätet.

Kommunens avtal med Stilfullt sträcker sig från den 12 juni 2023 till den 31 augusti 2024. Mellan den 12 och 19 juni sker en uppstart av turistbyrån i Stilfullts regi och från och med den 19 juni planeras turistbyrån vara i full drift.