22 maj 2023
Kommun & politik

Nytänkande ska framtidssäkra kommunens äldreomsorg

Hur ska framtidens äldreomsorg se ut i Falköpings kommun? Det ska en beredningsgrupp som tillsatts av kommunfullmäktige titta på. Till sin hjälp har de anlitat en extern utredare som i höst presenterar en första rapport.

Hemtjänstpersonal hjälper äldre kvinna i hemmet.

– Äldreomsorgen i Falköpings kommun tillhör idag toppskiktet bland Sveriges kommuner. Det ska den göra även i framtiden, men det ställer krav på att vi tänker nytt, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M) som också är beredningsgruppens ordförande.

Falköping rankas högt

I senaste ”Hemtjänstindex”, som är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner, kom Falköpings kommun på 23 plats. Adam Johansson ser det som ett bevis på att kommunen idag bedriver en välfungerande äldreomsorg, och att det är möjligt tack vare många duktiga medarbetare som ger ett fantastiskt stöd.

– En stor utmaning vi har framför oss är att säkerställa att vi även i framtida verksamhet har tillräckligt många och tillräckligt skickliga medarbetare. Vi måste få fler att söka sig till äldreomsorgen samtidigt som konkurrensen om den totala arbetskraften ökar. Jag tror också att vi i högre utsträckning måste ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen kan ge de äldre större självständighet samtidigt som den kan underlätta för medarbetarna att få mer tid till mänskliga kontakter.

Dialog med viktiga målgrupper

Beredningsgruppen för framtidens äldreomsorg består av två representanter från varje parti i fullmäktige. Den breda politiska representationen är viktig för att kunna landa i ett långsiktigt beslut.

Utgångspunkten för beredningsgruppens arbete är inte att lösa frågor som har med dagens äldreomsorg att göra. Istället handlar det om att utifrån dagens äldreomsorg blicka framåt.

– Vi kommer lägga mycket kraft och energi på att genomföra dialoger med viktiga målgrupper för att hämta in tankar och synpunkter på hur vi kan utveckla äldreomsorgen, säger Adam Johansson. Framför allt handlar det om dialog med anhöriga, medarbetare, medarbetares chefer och de fackliga organisationerna. Genom hela processen är det viktigt att sätta människan i centrum och att vi frågar oss vad som är bäst för de äldre.

Beslut i fullmäktige 2025

Till hösten presenterar den externa utredaren en första rapport som ska innefatta hur äldreomsorgen fungerar idag och ett förslag på hur kommunen kan framtidssäkra den. Fram tills dess fokuserar beredningsgruppen sitt arbete på omvärldsspaning och att inhämta goda exempel från andra kommuner. Den kommer också gå igenom den utredning som SKR snart presenterar om framtidens äldreomsorg.

Beredningsgruppen räknar med att kunna lägga fram ett färdigt förslag under våren 2025. Därefter fattar fullmäktige beslut.