10 februari 2023
Kommun & politik

Så här ska Ålleberg utvecklas - avsiktsförklaring undertecknad

Igår skrevs en avsiktsförklaring mellan aktörerna på Ålleberg som beskriver hur de på bästa hållbara sätt ska samarbeta kring utvecklingen av Ålleberg som plats och samtidigt tillföra värde till områdets aktörer, lokalbefolkning och besökare.

Ålleberg

Utsikt mot Ålleberg. Foto: Jan Töve.

Ålleberg är en speciell plats som tillför stort värde till Falköpings kommun utifrån natur- och friluftsliv, föreningsliv och aktiviteter. Svenska Segelflygförbundet, Stiftelsen Ållebergs segelflygmuseum, Platåbergens Geopark, markägare, Länsstyrelsen Västra Götaland och Falköpings kommun har alla ett delat engagemang och intresse av utvecklingen och skötseln av verksamheten på Ålleberg. Nu har det formaliserats i en avsiktsförklaring som beskriver hur samarbetet ska se ut.

Ålleberg är pärlan bland Platåbergen, och jag hoppas vi kan vidmakthålla särarten med flyget och bergets historia när alla aktörer samverkar, säger turistchef Klara Börjesson Ahlqvist.

Parternas åtaganden

Parterna åtar sig att vara delaktiga i och sträva för ett långsiktigt samarbete och utveckling av Ålleberg. Detta ska ske genom:

  • Deltagande i regelbundna samverkansmöten där parternas kontaktpersoner aktivt medverkar.
  • Framtagande av gemensam vision och målbild. Parternas kontaktpersoner formar den framtida bilden av Ålleberg och sätter långsiktiga mål.
  • Avtal som formaliserar samarbetet och anger exempelvis inriktning, organisation, rollfördelning, ansvarsområden, ekonomi och verksamhetsbeskrivning. 
Undertecknande av avsiktsförklaringen i stadshuset

Från vänster Jörel Holmberg, Länsstyrelsen Västra Götaland, Jens Ivarsson, markägare, Adam Johansson, Falköpings kommun, Anna Bergengren, Platåbergens Geopark, Eva-Marie Brorsson, Stiftelsen Ållebergs segelflygmuseum, Henrik Svensson, Svenska Segelflygförbundet.

Bakgrund

Ålleberg är det högsta av Västgötaslättens femton platåberg och ingår i Platåbergens Geopark som utsetts till Sveriges första globala geopark av Unesco. Utöver stora historiska och kulturella värden har platåbergslandskapet geologi och landskap som är av internationell betydelse och i stort sett hela berget är naturreservat.

Det är många aktörer som verkar på Ålleberg. Svenska Segelflygförbundet bedriver verksamhet, café, restaurang och camping och där finns även ett segelflygmuseum som drivs av en stiftelse. Kommunen och länsstyrelsen är aktiva i skötsel av natur och leder och ideella krafter bidrar på olika sätt. Detta tillsammans gör Ålleberg till en mycket välbesökt plats som kräver skötsel, information och service till besökarna.

Parterna vill tillsammans utveckla Ålleberg på bästa hållbara sätt för att skapa en plats som är med och visar upp Falköpings historia och speciella geologi samtidigt som den fortsätter tillföra värde till områdets aktörer, lokalbefolkning och besökare.