13 januari 2023
Kommun & politik

Falköpings kommun vill köpa Fredriksbergskyrkan

Fredriksbergskyrkan som idag ägs av Svenska kyrkan har varit till salu en tid. Falköpings kommun har stort behov av lokaler för socialförvaltningens daglig verksamhet och har därför visat intresse för att köpa fastigheten. Det är kommunfullmäktige som beslutar om fastighetsinköpet.

- Fredriksbergskyrkan är en robust byggd fastighet och med flexibla lokaler som kommer göra det möjligt för oss att på ett bra sätt anpassa den till de behov som daglig verksamhet har, säger Marcus Boström, fastighetschef i Falköpings kommun.

Innan köpet av fastigheten kan genomföras finns ett antal villkor som måste uppfyllas. Det handlar om att kommunfullmäktige ska besluta om köpet och investeringen, bygglov ska vara beviljat och en kulturhistorisk utredning av byggnaden ska genomförts. Om alla dessa tre villkoren uppfylls går köpet igenom i slutet av juni 2023.

- Det här är en investering som blir ekonomisk på sikt eftersom vi inte behöver bygga nytt och kan också gå ur ett antal externt hyrda lokaler, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande.