24 november 2022
Kommun & politik

Varje kilowattimme (kWh) räknas – tillsammans minskar vi risken för elavbrott

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska på elanvändningen. Falköpings kommun gör viktiga energibesparingsåtgärder och du kan också minska dina egna elkostnader och minska risken för elavbrott genom att använda mindre el.

stickkontakt

Tre viktiga anledningar till att vi behöver minska elanvändningen

Vi minskar risken för elbrist i vinter

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för planerade elavbrott, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Vi visar solidaritet

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda

Vi dämpar elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan vi spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Här är några tips som du kan göra för att bidra

 • Använd el vid förbrukning
  Tvätta, diska, ladda bilen de tider som inte industrin är igång, kvällar, nätter och helger. Då avlastas elsystemet och vi slipper effektbrist.
 • Sänk temperaturen
  Sänk innetemperaturen, särskilt om du har elvärme eller värmepump. En grad sänkning sparar ca 5 procent av värmekostnaden. Kan du även styra värmeförbrukningen till natten avlastar du elsystemet.
 • Minska varmvattenförbrukningen
  Duscha kortare och stäng av när du tvålar in dig. Byte till effektiva kranar och duschmunstycken kan minska varmvattenanvändningen upp till 40 procent.
 • Stäng av elapparater och lampor
  Stäng av allt och släck när du lämnar rummet. Standby-ström kan stå för 4 – 9 procent av din hushållsel. Om alla hushåll i Sverige släcker en LED- lampa på 10 Watt som motsvarar en 60 W glödlampa en timma när den står på i onödan sparas 48 MWh.
 • Täta ditt hus
  Den billigaste åtgärden är att tilläggsisolera vinden. 15 procent av husets värmeläckage försvinner genom taket. Upp till 30 procent av försvinner genom fönster och dörrar och är en något dyrare åtgärd att genomföra.
 • Vad använder du elen till?
  Vissa saker kan man klara sig utan, som elburen golvvärme, torktumlare, handdukstork. Måste du ha golvvärme, ha den inte mer än på 20 grader och stäng av den sommartid.

Detta gör Falköpings kommun

Falköpings kommun är självklart med och bidrar och energibesparingsåtgärderna handlar först och främst om att minska risken för elavbrott och att visa solidaritet.

Falköpings kommun har sedan länge arbetat kontinuerligt med olika energibesparingsåtgärder och är långt framme vad det gäller smarta åtgärder och upprustning för att minska elanvändningen. På grund av den ansträngda energisituationen är det är ändå viktigt att se över ännu fler åtgärder och insatser. Kommunen ingår i ett större samarbete med Sveriges övriga kommuner och myndigheter för att se över åtgärder för att minska elanvändningen och samtidigt av största vikt också ta hänsyn till vad det innebär för trygghet och service till dig som invånare.

Åtgärdsplan för energibesparing i 3 faser

Åtgärdsplanen för Falköpings kommuns verksamheter är indelad i 3 faser beroende på hur energisituationen utvecklas. Beroende på hur väl vi tillsammans lyckas åstadkomma beteendeförändring och de inledande åtgärderna inom fas 1 kommer förhoppningsvis inte fas 2 och 3 behöva genomföras. Nu pågår ett arbete där förvaltningarna riktar in sig på hur de praktiskt uppnår energibesparingsåtgärderna inom fas 1. Fas 1 börjar gälla från 1 december och fram till 31 mars 2023.

 Fas 1 (5% besparing)

 • Fritids håller sig till begränsad lokalyta, därmed används färre aggregat.
 • Bastuanläggningar stängs ner.
 • Motorvärmare stängs av.
 • Ta bort SPCR (Ventilationen i kommunens fastigheter är i dagsläget ställd högre än vad kraven säger. Nu är ambitionen att ventilationen sänks till kravnivå) .
 • Antalet nedfarter i skidbacken minskas.
 • Kortare slinga med konstsnö i längdspår. 1,5 km istället för 2,5 km.
 • Viss optimering av tider och temperaturer
  • Lokal Frökind – Nedstängning/Temperatursänkning.
  • Röda stugan, Museet – Nedstängning/Temperatursänkning.
  • Fastighetsförråd Stenstorp – Optimering.
  • Lärcenter – Optimering.
  • Elvagården – Sänka temperaturer i tomma lokaler/avdelningar.
  • Yllestad bygdegård – Tidsbaserad temperatursänkning.
  • Rantenskvarn – Nedstängning/Temperatursänkning.
  • Odenbadet – Minskad energiförbrukning.
  • Ållevi Fotbollsplan – Belysning ändras till tändning via bokningssystem.

 Fas 2 (10% besparing)

 • Ishallen – Nedstängning/Temperatursänkning
 • Slalombacken – Nedstängning/Temperatursänkning

Fas 3 (15% besparing)

 • Ytterbelysning fastigheter allmänt (kvällar nätter helger) utanför verksamhetstid-
 • Byggnader startas inte upp för enstaka person. Exempelvis skolor under lov.
 • Extraelement tas bort helt (100st+).
 • Motionscentralen – Nedstängning/Temperatursänkning.
 • Beachhallen – Nedstängning/Temperatursänkning. Sandvärme bibehålls.

Kommunen kommer att prioritera trygghetsperspektivet vilket gör att gatubelysningen inte kommer påverkas.

Företag

Vill du arbeta för att minska ditt företags elanvändning i nuvarande läge av höga elpriser och hårt tryck på elsystemet? Eller tänka mer långsiktigt gällande energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt? Ta stöd i de områden som är viktiga för ditt företags energiarbete.

Energimyndigheten - Företagsguiden - för dig som vill energieffektivisera ditt företag Länk till annan webbplats.

Rådgivning för privatperson och företag

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för att få tips och råd om elbesparing och energieffektivisering för ditt hem eller företag.

Thomas Skagenborg
Energi- o klimatrådgivare
0515-88 51 19
thomas.skagenborg@falkoping.se

Kommunens energi- och klimatrådgivning