24 november 2022
Kommun & politik

En vecka fri från våld och FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor

Under veckan har Falköpings kommun uppmärksammat kampanjen En vecka fri från våld. Under fredagen infaller även FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor.

Om kampanjen

Kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld handlar om att belysa och uppmärksamma det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. En vecka fri från våld är ett initiativ av organisationen MÄN och Unizon.

Mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem i Sverige. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. 2021 anmäldes 38 300 misshandelsbrott och 8 600 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året om. Mörkertalet är dock stort. Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor aldrig polisanmäls.

En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser. Under pandemin har våld och sexuella trakasserier ökat. Våldet sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig.

Vad har hänt i Falköpings kommun under veckan?

  • Kvinnohuset Tranan Länk till annan webbplats. besökte Falköping
  • Maria Hind Alias föreläser om våld i nära relation och om växa upp i en hederskultur
  • Utbildning i Våld i nära relationer för medarbetare i kommunen
  • Orange week med aktiviteter hela veckan på fritidsgårdarna
  • Ållebergsgymnasiet har klotterplank med tema kärlek, affischerar och har aktiviteter i bibliotek och café
  • På kommunens Instagram har information om stöd till våldsutsatta och våldsutövare förmedlats

Behöver du hjälp?

Är du själv, eller någon i din närhet, utsatt för våld? Det är en situation som kan vara svår att ta sig ur själv. Våld i nära relationer kan drabba vem som helst oavsett ålder, kön, nationalitet eller sexuell läggning.

Läs mer om den hjälp du kan få på vår sida Våld i nära relationer.