31 oktober 2022
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Markus Wästefors blir ny chef för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Måndag 31 oktober tog KSAU beslutet att Markus Wästefors blir ny förvaltningschef för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Markus Wästefors arbetar idag som säkerhetschef i Skövde kommun och hans specialområde är säkerhetsfrågor och han har även en bakgrund som jurist och har stor erfarenhet från kommunal verksamhet och från försvarsmakten.

- Arbetsgivarrepresentanter, politiker och fackliga, samtliga var eniga att Marcus är den vi ser framemot att välkomna till oss, säger Pia Alhäll, kommundirektör. Hans kompetens och bakgrund möter våra behov perfekt i det läget vår verksamhet och samhälle befinner sig idag.

Markus kommer att tillträda sin tjänst den 1 februari 2023.