28 oktober 2022
Kommun & politik

Falköping på tolfte plats när årets arkitekturkommun utsågs

Falköpings kommun är med bland de 20 högst placerade kommunerna när det kommer till att främja bra arkitektur. Det visar en rapport som har tagits fram av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund.

Köttorget i Falköping från ovan

Köttorget i Falköping med en skymt av det nya bostadsområdet Plåtslagaren ovanpå HM-huset.

Utmärkelsen Årets arkitekturkommun lyfter fram de kommuner som lyckas kombinera goda villkor för att utveckla arkitekturen med att hantera bostadsförsörjningen och ambitioner om att minska klimatpåverkan.

Falköping får gott omdöme

Falköping hamnar i år på tolfte plats efter att tidigare inte funnits med på topp 20. Det är andra gången som kommunen finns med i den sammantagna bedömningen av Årets arkitekturkommun. Falköping får ett gott omdöme av arkitektkåren.

Att Falköping får ett gott omdöme av arkitektkåren är resultat av kommunens långsiktiga arbete med att skapa förutsättningar för byggnation av attraktiva miljöer. Årets placering på tolfte plats uppmuntrar till att satsa ännu mer på arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö, säger stadsbyggnadschef Erna Pezic.

Hur bedömningen görs

Utmärkelsen Årets Arkitekturkommun bygger på en poängsättning utifrån två olika index. Det första är ett index med enkätsvar från Sveriges Arkitekters medlemmar, där de bedömt hur bra kommunen arbetar med arkitektur. Det andra är ett index med offentlig statistik som värderar kommunerna utifrån aspekter som förmåga att planera byggande i relation till befolknings-utvecklingen och hur väl planerna realiseras. Här vägs också in hur högt kommunerna värderar klimatfrågan; om de ställer miljökrav på byggmaterial och är med i föreningen Klimatkommunerna.

Det är sjätte året i rad som analysföretaget Evimetrix har tagit fram rapporten på uppdrag av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund.