26 september 2022
Kommun & politik

Nu startar omröstningen!
Vad tycker du ska få Stadsbyggnadspriset 2022?

I år delas för första gången det nyinstiftade Stadsbyggnadspriset ut. Priset delas ut för att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Falköpings kommuns stads- och livsmiljöer, inspirera andra aktörer, öka intresset för arkitektur och skapa lokal stolthet.

Stadsbyggnadspriset 2022 går till...

Stadsbyggnadspriset kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller renoveringar och kan omfatta byggnader, utemiljöer, områden eller byggnadsdetaljer som färdigställts de senste 5 åren.

I år har sex av de nominerade objekten gått vidare från vår jury till omröstningen.

Så går det till

Nomineringsperioden startar på våren och avslutas under sensommaren. Alla är välkomna att nominera genom ett webbformulär på kommunens hemsida. Kraven på nomineringarna är att objektet ska vara uppfört inom kommunen under de senaste 5 åren och uppfylla minst ett av kriterierna för bedömning.

Efter att nomineringen är avslutad går juryn igenom nomineringarna och utser cirka fem förslag och skriver motiveringar till förslagen. Förslagen publiceras sedan på kommunens webb och allmänheten får rösta på förslagen. Förslaget med flest röster vinner.

Kriterier för priset

  • God arkitektur – en innovativ byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang. Även ett helt bostadsområde eller ett enskilt stadsbyggnadselement så som fasadbeklädnad, belysningsarrangemang, färgsättning och utemiljö kan nomineras.
  • God byggnadsvård – varsam ombyggnad, vård eller restaurering av äldre byggnadsverk.
  • Hållbar livsmiljö – ett byggnadsverk, anläggning eller annat som bidrar till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt.

Jurymedlemmar

  • byggnadsnämndens ordförande (ordförande jury)
  • byggnadsnämndens 1:e vice ordförande
  • byggnadsnämndens 2:e vice ordförande
  • stadsbyggnadschef
  • biträdande stadsbyggnadschef
  • bygglovsingenjör
  • specialistkompetens vid behov.

Årets tävlande

Här hittar du årets sex tävlande om Stadsbyggnadspriset. Om du klickar på rutan under varje objekt kan du läsa mer och se fler bilder.

1. Bredene, Backa

Bredene

Motivering, byggfakta och bilder

Motivering

God arkitektur – En modern byggnad med ett tydligt formspråk som är väl anpassad till sin omgivning i både volym, färgsättning och material.

Byggfakta

Byggfirma: Thomas Claesson Bygg AB
Elfirma: Falköpings Elservice
Rörmokeri: MP VVS
Målare: Åsarps måleri
Mattläggare: R-Golv

Bilder

Fotograf: Jonas Lundberg för Leva & Bo

Interiör 1 Bredene, Backa
Interiör 2 Bredene, Backa
Interiör 3 Bredene, Backa

2. Parkbyggnaden Plantis

Plantis

Motivering, byggfakta och bilder

Motivering

God arkitektur – En modern parkbyggnad som med sina materialval och färgsättning är väl anpassad till sin omkringliggande miljö.

Byggfakta

Byggherre: Stefan Danielsson/Jan Aurén, Fastighetsavdelningen, Falköping kommun
Arkitekt: Johanna Rhydin, Link arkitektur
Byggentreprenör: Emil Sundberg, Skanska Sverige AB
Samarbete utemiljö: Fredrik Johansson, Avdelning Park/Gata, Falköping kommun
Samarbete näringsliv: Magnus Sundén, Näringslivsenheten, Falköping kommun

Bilder

Plantis exteriör
Plantis interiör 1
Interiör 2, Plantis

3. Plåtslagaren 19

Plåtslagaren 19

Motivering, byggfakta och bilder

Motivering

God arkitektur – Nybyggnad av butikslokaler och bostäder i centralt läge som är både modern i sitt formspråk och anpassad till omkringliggande bebyggelse.

Byggfakta

Byggherre: Falköpings Hyresbostäder AB.
Entreprenör: Brixly AB (dåvarande Erlandssons Bygg)
Arkitekt: Link Arkitektur AB & Projektengagemang Arkitektur AB

Bilder

Plåtslagaren exteriör 2
Plåtslagaren 19 exteriör 1
Plåtslagaren 19 exteriör 3

4. Plåtslagaren 38

Plåtslagaren 38

Motivering, byggfakta och bilder

Motivering

God arkitektur – Flerbostadshus uppförda i trä med en färgskala, volym och uttryck som är anpassad till så väl gatumiljön utmed Nygatan som mötet med den befintliga bebyggelsen i Gamla stan.

Byggfakta

Byggherre:  Falköpings Hyresbostäder AB
Entreprenör: Byggteamet Ulricehamn AB
Arkitekt:  Link Arkitektur AB

Bilder

Plåtslagaren 38 exteriör 2
Plåtslagaren 38 2
Plåtslagaren 38 3

5. Café Doppingen

Doppingen

Motivering, byggfakta och bilder

Motivering

God arkitektur – Byggnaden är belägen i ett mycket känsligt område och har genom en genomarbetad utformning på ett smakfullt sätt lyckats kombinera moderna- och klassiska byggnadselement till en god helhet.

Byggfakta

Byggherre: Naturvårdsverket
Beställare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Byggentreprenör: Asplunds bygg AB
Arkitekt: Sten Thorsén, PE Arkitekter i Skövde (tidigare Arkitekturum AB i Mariestad).
Vasstak: Söderslätts stråtak AB
Verksamhetsansvarig: Sofie Stålhand

Bilder

Fotograf: Mårten Bergkvist/Next Skövde 

Doppingen interiör 1
Doppingen exteriör
Doppingen interiör 2

6. Fårabergsparken

Fårabergsparken

Motivering, byggfakta och bilder

Motivering

Hållbar livsmiljö – anläggandet av en ny stadsdelspark med inriktning på sociala och ekologiska värden med en blandning av aktiviteter och växtlighet.

Byggfakta

Byggherre: Falköpings kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen
Arkitekt: Liljewall arkitekter AB
Byggentreprenör: NCC Sverige AB
Projektledare: Marianne Magnusson, stadsträdgårdsmästare Falköpings kommun och Rikard Andersson, Gatuingenjör Falköpings kommun

Bilder

Fårabergsparken 1
Fårabergsparken 2
Fårabergsparken 3

Rösta här!

När du har bestämt dig för hur du vill lägga din röst klickar du på knappen här under, du kommer då att tas till vår enkät där du skickar in ditt svar. Omröstningen stänger den 23 oktober och din röstning görs anonymt.