19 september 2022
Kommun & politik

Hjälp oss att sätta fingret på Falköping

Vad är Falköpings själ och DNA? Vad har vi som andra platser inte har? Vilka ställen i Falköping skapar pirr i magen hos dig? Vad får dig att känna dig hemma här? Hur behöver vi utvecklas för att få fler invånare, besökare och företag att vilja vara en del av vår plats i framtiden? Hur får vi de som redan bor här att trivas ännu bättre och bli ännu bättre ambassadörer? Vad är våra styrkor och vad finns det för platsutvecklingsbehov?

Vy över Falköping

Det är framförallt det som görs och inte det som sägs som skapar en attraktiv plats. Samtidigt behöver vi se till att bilden vi förmedlar av vår plats harmonierar med den utveckling vi faktiskt är inne i. Därför har Falköpings kommun, i samverkan med närings- och föreningsliv, startat ett platsvarumärkesarbete - för att sätta fingret på Falköping. Det är du och alla andra som bor och verkar på platsen som äger platsvarumärket. Du och alla andra är möjliggörare.

Läs gärna mer om vad ett platsvarumärke är och hur vi kommer att jobba med detta på vår projektwebb

Med det som bakgrund undersöker vi nu din och övriga invånares attityder till Falköpings kommun som geografiskt område. Syftet är att få fakta att använda när vi i framtiden både utvecklar och marknadsför vår plats för att vara attraktiv för invånare, besökare och företag. Dina tankar är oerhört värdefulla. Tack för att du hjälper oss sätta fingret på Falköping och för att du tar dig tid!

Undersökningen är öppen till och med 31 oktober 2022. Tipsa gärna dina vänner och kollegor med koppling till Falköping att lämna sina synpunkter.