31 augusti 2022
Kommun & politik

Nu pågår medborgarundersökning i Falköping

Under hösten pågår en medborgarundersökning i Falköpings kommun. 1200 personer i kommunen är utvalda att svara på enkäten som Statistiska centralbyrån SCB skickar ut.

undersöikning

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommunen för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Vad är bra och vad kan förbättras? Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. SCB:s medborgarundersökning gör det möjligt att jämföra vad olika grupper i kommunen tycker men även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

Du som är utvald får informationsbrev och inloggningsuppgifter i din brevlåda. Om du inte svarat digitalt får du enkäten i pappersformat i slutet av september. Tack för att du deltar!

Resultatet av undersökningen publiceras 19 december 2022.